Kopīga Darba telpa - trenažieris
vieta ar īpašiem noteikumiem, produktīvam un patstāvīgam darbam.
Projekts ir daļa no BulkinStudio
1. Klusums
2. Kārtība
3. Dienas režīms
4. Palīdzība no kolēģiem/telpas bieDriem
Telpa, kura iemāca strādāt patstāvīgi.
* Konsultācijas un attīstoši uzdevumi.
Der tiem, kuriem ikdienā nav nepieciešams daudz sazvanīties, uzņemt klientus vai tikties sapulcēs. Īpaši noderīgi tiem kas ir pašnodarbināti vai strādā ar ilgtermiņa projektiem, kuriem nav nodošanas termiņu vai struktūras.
SAVS GALDS
Quiet Zone — kopīga darba telpa pastāvīgam darbam. Katram dalībniekam savs darba galds, darba vieta, var sev ērti aprīkot, novietot monitoru, mantas.
1. Klusums
Mūsu izpratnē klusums tā ir iespēja dzirdēt pašam savas domas un idejas. Vairāk par visu no paša domām novērš sarunas apkārt. Tādēļ Quiet Zone nevar runāt savā starpā, pa tālruni vai online zvaniem, mūzika un visas skaņas no datora vai telefona drīkst skanēt tikai caur austiņām.

Abpusēju vēlmju gadījumā, sarunām atvēlēta blakus istaba.

Quiet Zone darba telpa, kurā katrs mierīgi strādā pie saviem projektiem un netraucē strādāt citiem.

Mēs to saucam par savstarpēju cieņu.
2. Kārtība
Ir daudz stāstu par māksliniecisko nekārtību un tās pozitīvo ietekmi uz mākslu. Diemžēl, to nevar salīdzināt ar mākslinieciskās kārtības reālajām priekšrocībām.

Svarīgākā Quiet Zone sastāvdaļa - kārtība, tīrība, bet ne sterilitāte. Mēs tiecamies uz to, lao komforts ir mērens nevis pārlieks darba vietā un nenovērstu uzmanību no darba.
Komfortam arī jābūt produktīvam.
3. Dienas kārtība
Dienad laikā Quiet Zone nepieciešams ievērot svarīgas rekomendācijas, kuras palīdz dalībniekiem produktīvàk domāt, mazāk nogurt un atstāt dzīvošanai laiku.
Piemēram, obligāti ir regulāri pārtraukumi, telpu vēdināšana, ierobežots darba laiks. Vingrinājuni domāšanai, mugurai un acīm.
4. Savstarpēja palīdzība
Ņemot vērā pirmo noteikumu netraucēt viens otram strādāt, mēs varam viens otram palīdzēt jebkuros darba jautājumos, ievērojot pirmo noteikumu.
Mēs cenšamies veidot darba telpu, kur katrs netraucējot citam, var atrast palīdzību un atbalstu.

* Konsultācijas un attīstoši vingrinājumi.
Nepieciešamības gadījumā dalībnieki, var izmantot papildus iespējas labākam darbam. Piemēram, vienrezējās vai regulāras konsultācijas un vingrinājumi no trenera mākslinieciskās domāšanas un individuālo īpašību attīstībā palīdzēs Dmitrijs Bulkins, vingrinājumi un lekcijas ar uzaicinātiem lektoriem un treneriem.

Iespējas QUIET ZONE
  • Savs galda kopīgā telpā.
    — 125€/mēn.
  • Regulāri vingrinājumi, produktivitātes celšanai.
    — Cena atkarīga no regularitātes.
  • Konsultācijas mākalinieciskāsun kreatīvās domāšanas attīstībai.
    — Cena atkarīga no regularitātes.

ДЛЯ КОМПАНИЙ
БЫТЬ С QUITE ZONE
Вас интересует:
ДМИТРИЙ БУЛКИН
— руководитель и преподаватель Студии Творческого Развития, Курса Творческой Художественной Фотографии. Более 10 лет тренер по творческому и критическому мышлению, продуктивности, коммуникации.

В прошлом креативный работник в рекламных агентствах и медиа.
По образованию PR специалист и MBA по управлению творческой командой в бизнесе.
Фирменная HOODIE с логотипом Quiet Zone